Gmina Jedlińsk

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Obowiązkowa ewidencja
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

   Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

   W związku z powyższym, informuję że właściciele nieruchomości zabudowanych z których nieczystości płynne odprowadzane są do szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do niezwłocznego wypełnienia i dostarczenia stosownego zgłoszenia do Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, pok. nr 03.

   Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzania kontroli będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające systematyczny wywóz nieczystości ciekłych w ilościach zgodnych z liczbą zamieszkałych osób na posesji oraz przyjętymi normami zużycia wody. Wywóz nieczystości powinien odbywać się przez przedsiębiorcę, który otrzymał zezwolenie Wójta Gminy Jedlińsk, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Jedlińsk. Wykaz firm posiadających stosowne zezwolenie dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy.

   Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (pok. nr 03) oraz na stronie internetowej w zakładce ochrona środowiska.

Pliki do pobrania:

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.