Gmina Jedlińsk

Budowa drogi Wola Gutowska – Ludwików

Przebudowa drogi gminnej nr 350405W relacji Ludwików – Wola Gutowska w miejscowości Narty

aktualizacja: 12.10.2018

» kliknij na mapę, aby powiększyć «

INWESTYCJA ZE WSPARCIA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2018r.

Przebudowa drogi gminnej nr 350405W relacji Ludwików -Wola Gutowska w miejscowości Narty

 

ZADANIE ZREALIZOWANO DZIĘKI DOFINANSOWANIU Z RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ PRZY WSPÓŁUDZIALE GMINY JEDLIŃSK

 

Projekt ,,Przebudowa drogi gminnej nr 350405W relacji Ludwików -Wola Gutowska w miejscowości Narty” został zrealizowany w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”  na podstawie umowy dotacji nr BRI-II.805.7.52.2018 z dnia 28.08.2018r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim w Warszawie.

Koszty całkowite projektu będące zarazem w całości kosztami kwalifikowalnymi to 1.468.355,14zł zaś dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 1.125.000,00zł, to jest 76,62% kosztów kwalifikowalnych, a wkład własny Gminy Jedlińsk to 343.355,14zł.

 

Zadanie służy poprawie dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnej północnej i zachodniej części Gminy Jedlińsk. Zrealizowanie inwestycji umożliwiło zwiększenie mobilności mieszkańców, przyczyniło się do aktywizacji zainwestowania terenów przyległych, poprawiło bezpieczeństwo w ruchu drogowego.

 

Przebudowany odcinek drogi gminnej nr 350405W relacji Ludwików -Wola Gutowska w miejscowości Narty jest funkcjonalnie bezpośrednio powiązany z projektem zrealizowanym w ramach programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, to jest projektem „Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia.”

 

Parametry nowo przebudowanego odcinka drogi gminnej to: jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasmowa droga klasy D o nawierzchni asfaltowej długości 1559m , kategoria ruchu KR1, szerokość jezdni asfaltowej 5m na całym odcinku, szerokość pasa ruchu 2,5m szerokość obustronnych poboczy gruntowych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0,75m na całej długości 1559m, podczyszczony rów drogowy otwarty, jednostronny na całej długości przebudowanego odcinka, zjazdy z kruszywa oraz nowe oznakowanie drogowe.

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.