Gmina Jedlińsk

Załatw sprawę

REFERAT SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY
tel. 48 32 13 126
e-mail: ewidencja.ludnosci@jedlinsk.pl

pok. nr 05, 06, 07, 23, 31, 32

 

Zadania referatu:

 • wydawanie dowodów osobistych
 • ewidencja ludności
 • prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej
 • współdziałanie z policją i strażą pożarną oraz utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi

Pliki do pobrania

REFERAT BUDŻETOWY
tel. 48 32 13 066

e-mail: skarbnik@jedlinsk.pl

pok. nr 21, 22, 31

Zadania referatu:

 • opracowanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją
 • sprawy związane z wymiarem i poborem lokalnych podatków i opłat
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
tel. 48 32 13 066
e-mail: podatki@jedlinsk.pl

pok. nr 01, 09, 33

Zadania referatu:

 • sprawy związane z wymiarem i poborem lokalnych podatków i opłat
 • prowadzenie kontroli prawidłowości opodatkowania budynków i gruntów
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i dochodach gospodarstwa rolnego oraz zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach zobowiązań pieniężnych

» Druki deklaracji i informacji podatkowych do pobrania
» Stawki podatków i opłat
» Wniosek o wydanie zaświadczenia
» Pełnomocnictwa

» Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
 

 

REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
tel. 48 32 13 087

e-mail: fundusze@jedlinsk.pl

pok. nr 10, 12, 13

Zadania referatu:

Pliki do pobrania

 

REFERAT ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI GRUNTAMI
tel. 48 32 13 098

e-mail: srodowisko@jedlinsk.pl

pok. nr 03, 04, 08

Zadania referatu: 

 • prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego w tym:
 • prowadzenie gospodarki gruntami komunalnymi w zakresie komunalizacji mienia, ewidencji, obrotu, podziału, wywłaszczeń na rzecz Gminy
Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewniają lekarze weterynarii:
- Bartosz Barański, ul. Osiedlowa 7 m. 25, 26-600 Radom,
- Artur Mroczkowski, ul. Konopnickiej 12, 26-660 Jedlińsk, tel. 602 387 075
Grzegorz Rokiciński, leśniczy Nadleśnictwa Radom w 2020 r. pełni dyżury
we wtorki w godz. 9:00–12:00 w następujących terminach:
styczeń: 14, 22, 28; luty: 11, 18, 25; marzec: 10, 17, 24; kwiecień: 7, 14, 21; maj: 12, 19, 26; czerwiec: 9, 23; lipiec: 7 (zastępstwo), 21; sierpień: 18, 25; wrzesień: 8, 15, 22; październik: 6, 13, 20; listopad: 10, 17, 24; grudzień: 8, 15, 22.
tel. 696 454 316

Pliki do pobrania

 

URZĄD STANU CYWILNEGO
tel. 48 32 13 126
e-mail: usc@jedlinsk.pl

pok. nr 24

Zadania USC:

 • przyjmowanie zgłoszeń zawarcia związku małżeńskiego, urodzin noworodków i zgonów
 • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji oraz postanowień w zakresie:
  • wpisywania do polskich ksiąg zagranicznych aktów stany cywilnego
  • prostowania oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego
  • uzupełniania aktów stanu cywilnego
  • odtwarzania aktów stanu cywilnego sporządzanych za granicą
  • rejestracja małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego
  • zmiany imion i nazwisk oraz ustalania ich pisowni oraz brzmienia
  • wydawania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • przyjmowanie oświadczeń woli o:
  • nazwisku noszonym po zawarciu związku małżeńskiego
  • uznaniu dziecka przez ojca
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki
  • zmianie imienia dziecka
  • powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
 • rejestracja zmian stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego i rejestrach elektronicznych na podstawie decyzji administracyjnych, oświadczeń woli oraz prawomocnych wyroków i postanowień sądów powszechnych
 • wydawanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego
 • wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego oraz innych zaświadczeń z rejestrów USC
 • przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy
 • organizowanie uroczystości przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w formie cywilnej, uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz uroczystości jubileuszu 100-lecia urodzin
Opłata skarbowa

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w Urzędzie nie funkcjonuje kasa.
Opłatę skarbową należy wnosić wyłącznie na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jedlińsk nr
48 9132 0001 0000 0433 2000 0050
prowadzony w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku, przelewem lub dokonując wpłaty gotówkowej w placówce pocztowej albo oddziale bankowym, wpisując w tytule wpłaty „Opłata skarbowa”. Dowód wpłaty należy dołączyć do podania.


» Stawki opłaty skarbowej «
» Wzór wypełniania blankietu wpłaty gotówkowej «

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.