Gmina Jedlińsk

Tablica ogłoszeń

Wójt Gminy Jedlińsk
informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, tablicy ogłoszeń sołectwa Piastów oraz na stronie internetowej Gminy Jedlińsk: www.jedlinsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk: www.bip.jedlinsk.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piastowie stanowiącej własność Gminy Jedlińsk.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.08.2021 r.
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU, UL. WARECKA 19
W SALI KONFERENCYJNEJ
O GODZ. 10:00

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, pok. Nr 3 w godzinach urzędowania lub pod numerem telefonu (48) 32 13 098.

Wójt Gminy Jedlińsk
informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, tablicy ogłoszeń sołectwa Wola Gutowska oraz na stronie internetowej Gminy Jedlińsk: www.jedlinsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk: www.bip.jedlinsk.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Woli Gutowskiej stanowiących własność Gminy Jedlińsk a wyciąg z ogłoszenia o III przetargach zamieszczono w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są zbywane nieruchomości.

III PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 6 lipca 2021r. (wtorek)
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU, UL. WARECKA 19
W SALI KONFERENCYJNEJ

 • o godz. 08:00 – działka nr 132/3
 • o godz. 08:45 – działka nr 132/4
 • o godz. 09:30 – działka nr 132/5
 • o godz. 10:15 – działka nr 132/6
 • o godz. 11:00 – działka nr 132/7
 • o godz. 11:45 – działka nr 132/8
 • o godz. 12:30 – działka nr 132/9
 • o godz. 13:15 – działka nr 132/10
 • o godz. 14:00 – działka nr 132/11

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, pok. Nr 3 w godzinach urzędowania
lub pod numerem telefonu (48) 32 13 098.

Wójt Gminy Jedlińsk
informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, tablicy ogłoszeń sołectwa Wola Gutowska oraz na stronie internetowej Gminy Jedlińsk: www.jedlinsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk: www.bip.jedlinsk.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych
II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Woli Gutowskiej
stanowiących własność Gminy Jedlińsk a wyciąg z ogłoszenia o II przetargach zamieszczono w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są zbywane nieruchomości.

II PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 12.03.2021r. (piątek)
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU,
UL. WARECKA 19 -  SALA KONFERENCYJNA

 • o godz. 08:00 – działka nr 132/3
 • o godz. 08:45 – działka nr 132/4
 • o godz. 09:30 – działka nr 132/5
 • o godz. 10:15 – działka nr 132/6
 • o godz. 11:00 – działka nr 132/7
 • o godz. 11:45 – działka nr 132/8
 • o godz. 12:30 – działka nr 132/9
 • o godz. 13:15 – działka nr 132/10
 • o godz. 14:00 – działka nr 132/11

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, pok. Nr 3 w godzinach urzędowania
lub pod numerem telefonu (48) 32 13 098.

Wójt Gminy Jedlińsk
informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, tablicy ogłoszeń sołectwa Klwaty oraz na stronie internetowej Gminy Jedlińsk: www.jedlinsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk: www.bip.jedlinsk.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Klwatach stanowiącej własność Gminy Jedlińsk.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23.02.2021r. (wtorek)
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU,
UL. WARECKA 19, 26 – 660 Jedlińsk
W SALI KONFERENCYJNEJ O GODZ. 10:00

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, pok. nr 3 w godzinach urzędowania lub pod numerem telefonu (48) 32 13 098.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa

Wójt Gminy Jedlińsk
informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, tablicy ogłoszeń sołectwa Piastów oraz na stronie internetowej Gminy Jedlińsk: www.jedlinsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk: www.bip.jedlinsk.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piastowie stanowiącej własność Gminy Jedlińsk a wyciąg z ogłoszenia o III przetargu zamieszczono
w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat,
na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

III PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16.02.2021r. (wtorek)
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU, UL. WARECKA 19
W SALI KONFERENCYJNEJ
O GODZ. 10:00

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pok. nr 3 w godzinach urzędowania lub pod numerem telefonu 48 32 13 098.

Wójt Gminy Jedlińsk
informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, tablicy ogłoszeń sołectwa Klwaty oraz na stronie internetowej Gminy Jedlińsk: www.jedlinsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk: www.bip.jedlinsk.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Klwatach stanowiącej własność Gminy Jedlińsk.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.09.2020 R.
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU, UL. WARECKA 19
W SALI KONFERENCYJNEJ
O GODZ. 10:00

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pok. nr 3 w godzinach urzędowania lub pod numerem telefonu 48 32 13 098.

Wójt Gminy Jedlińsk
informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, tablicy ogłoszeń sołectwa Piastów oraz na stronie internetowej Gminy Jedlińsk: www.jedlinsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk: www.bip.jedlinsk.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piastowie stanowiącej własność Gminy Jedlińsk.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25.08.2020 R.
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU, UL. WARECKA 19
W SALI KONFERENCYJNEJ
O GODZ. 10:00

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pok. nr 3 w godzinach urzędowania lub pod numerem telefonu 48 32 13 098.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno

Tekst projektu planu

Załącznik graficzny

Prognoza oddziaływania na środowisko

Klauzula informacyjna

Grzegorz Rokiciński, leśniczy Nadleśnictwa Radom w 2020 r. pełni dyżury
we wtorki w godz. 9:00–12:00 w następujących terminach:

styczeń: 14, 22, 28; luty: 11, 18, 25; marzec: 10, 17, 24; kwiecień: 7, 14, 21; maj: 12, 19, 26; czerwiec: 9, 23; lipiec: 7 (zastępstwo), 21; sierpień: 18, 25; wrzesień: 8, 15, 22; październik: 6, 13, 20; listopad: 10, 17, 24; grudzień: 8, 15, 22.
tel. 696 454 316

UWAGA MIESZKAŃCY

Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

  W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Jedlińsku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedlińsk, informuję, że od 07.01.2020r. do 31.01.2020r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok.  04 (Referat Rolnictwa Środowiska i Gospodarki Gruntami) przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedlińsk.

  O bezpłatny odbiór i utylizacje ubiegać się mogą osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk.

  Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m2 lub Mg oraz wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy w Jedlińsku niezbędne załączniki.  

  Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok. 04 oraz na stronie internetowej www.jedlinsk.pl.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (48) 32-13-098.

 

Wójt Gminy Jedlińsk

/-/ Kamil Dziewierz

» Pobierz wniosek

» Pobierz załączniki

Informacja o wyniku konsultacji społecznych w sprawie celowości wprowadzenia nazw ulic w obrębie geodezyjnym Jedlanka obejmującym miejscowości: Jedlanka, Kępiny, Czarna Rola

Informujemy, że do udziału w konsultacjach uprawnionych było 984 osoby. W konsultacjach wzięło udział 91 osób, z tego:

 1. za prowadzeniem nazw ulic opowiedziało się 72 osoby
 2. przeciw wprowadzeniu nazw ulic opowiedziało się 19 osób.

Wójt Gminy
Kamil Dziewierz

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce
Tekst planu
Załącznik graficzny
Prognoza oddziaływania na środowisko:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

Punkt Doradztwa Rolniczego Terenowego Zespołu Doradczego w Radomiu czynny w każdy wtorek
w godz. 7:30–15:30
w Urzędzie Gminy w Jedlińsku – pok. nr 03

Uprawnione firmy świadczące usługi komunalne na terenie gminy Jedlińsk:
1. Nieczystości ciekłe
2. Rejestr działalności regulowanej – odpady

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.